Skip to content

Bosansko filološko društvo

Adresa: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Franje Račkoga 1

71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel.: 033 253 195

E-pošta: pismo.redakcija@gmail.com