Skip to content

Sarajevski filološki susreti 7

 

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI 7

(SARAJEVO, 26. i 27. OKTOBRA 2023)

 
 

Poziv za učešće

Sarajevski filološki susreti jesu međunarodna naučna konferencija čiji je organizator Bosansko filološko društvo u Sarajevu. Riječ je o naučnom skupu iz oblasti filologije, tj. lingvistike i nauke o književnosti, koji se održava svake druge godine u Sarajevu. Prvi Sarajevski filološki susreti održani su 2010. godine. U radu dosadašnjih šest konferencija učestvovalo je više od 400 istraživača iz desetak evropskih zemalja.

Sarajevski filološki susreti 7 bit će posvećeni sljedećim temama:

I. Lingvistika

Kreacija i modifikacija forme, funkcije i značenja u jeziku

Jezik i rod

II. Nauka o književnosti

Književnost i kriza

Književnost, egzil i dijaspora

Sarajevski filološki susreti 7 održat će se 26. i 27. oktobra 2023. godine u Sarajevu.

Uz bosanski jezik, radni su jezici konferencije i svi drugi slavenski jezici te engleski jezik.

Prijave za učešće na konferenciji podnose se na jeziku konferencijskog izlaganja isključivo putem elektronskog prijavnog obrasca koji ste dobili uz ovaj poziv, na adresu 7.sarajevskifiloloskisusreti@gmail.com, najkasnije do 15. juna 2023. godine. Obavještenje o prihvatanju učešća učesnici konferencije dobit će najkasnije do 15. jula 2023. godine.

Učesnici konferencije sami snose putne troškove te troškove boravka u Sarajevu. Organizator će učesnicima pružiti pomoć i poslati sve potrebne obavijesti u vezi sa smještajem i boravkom u Sarajevu. Učesnici konferencije bit će uredno obavještavani i o drugim pojedinostima važnim za njihov boravak u Sarajevu i učešće na konferenciji.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 100 KM (50 eura), a za doktorande 50 KM (25 eura). Kotizacija se plaća prilikom registracije prvoga dana konferencije.

Plaćanjem kotizacije učestvujete u pokrivanju troškova konferencije te pripreme i štampanja zbornika radova.

Preliminarni program konferencije bit će dostupan najkasnije do 15. septembra 2023. godine, dok će konačni program konferencije učesnici dobiti najkasnije do 15. oktobra 2023. godine.

Prihvaćena konferencijska izlaganja bit će objavljena u zasebnom zborniku konferencijskih radova u izdanju Bosanskoga filološkog društva. Konačne verzije konferencijskih izlaganja namijenjene objavljivanju u zborniku radova trebaju biti dostavljene u elektronskom obliku na adresu elektronske pošte 7.sarajevskifiloloskisusreti@gmail.com najkasnije do 15. aprila 2024. godine. Cjelovite upute za oblikovanje konačnih verzija konferencijskih izlaganja namijenjenih objavljivanju u zborniku dostupne su na internetskoj stranici organizatora www.bfd.ba.

Za sve dodatne obavijesti i pojašnjenja potrebno je obratiti se na adresu elektronske pošte 7.sarajevskifiloloskisusreti@gmail.com.

 
 

Predsjednica Organizacionog odbora
Doc. dr. Azra Hodžić-Čavkić

Sekretar Organizacionog odbora
Belmin Šabić, MA

Organizacioni odbor
Prof. dr. Halid Bulić
Prof. dr. Munir Drkić
Prof. dr. Adnan Kadrić
Prof. dr. Sanjin Kodrić
Prof. dr. Ksenija Kondali
Prof. dr. Munir Mujić
Prof. dr. Ismail Palić
Prof. dr. Vahidin Preljević
Prof. dr. Nehrudin Rebihić
Prof. dr. Mirza Sarajkić
Elmir Spahić, MA