Skip to content

Novosti

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI 6
(SARAJEVO, 28–29. 10. 2021)

SPONZOR

Poziv za učešće

Sarajevski filološki susreti jesu međunarodna naučna konferencija čiji je
organizator Bosansko filološko društvo u Sarajevu. Riječ je o naučnom skupu iz
oblasti filologije, tj. lingvistike i nauke o književnosti, koji se održava svake druge
godine u Sarajevu. Prvi Sarajevski filološki susreti održani su 2010. godine. U radu
dosadašnjih pet konferencija učestvovalo je više od 350 istraživača iz desetak
evropskih zemalja.
Sarajevski filološki susreti 6 bit će posvećeni sljedećim temama:
I. Lingvistika
1. Komunikacijska perspektiva jezika (Jezik i komunikacija)
2. Tekstološke karakteristike bosanskih srednjovjekovnih rukopisa
3. Gramatičke i semantičke kategorije rečenice
II. Nauka o književnosti
1. Književnost i globalizacija
2. Stari tekstovi i nova čitanja u književnosti Bosne i Hercegovine
Sarajevski filološki susreti 6 održat će se od 28. do 29. 10. 2021. godine.
Konferencija će biti održana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu ukoliko
epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća; u protivnom će biti organizirana
online, odnosno kombinirano. Učesnici će do 15. 9. 2021. godine biti obaviješteni o
konačnom formatu održavanja skupa.
Uz bosanski jezik, radni su jezici konferencije i svi drugi slavenski jezici te
engleski jezik.
Prijave za učešće na konferenciji podnose se na jeziku konferencijskog
izlaganja isključivo putem elektronskog prijavnog obrasca koji ste dobili uz ovaj
poziv, na adresu sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com, najkasnije do 15. 6. 2021.
godine. Obavještenje o prihvatanju učešća učesnici konferencije dobit će najkasnije
do 15. 7. 2021. godine.

Učesnici konferencije sami snose putne troškove te troškove boravka u
Sarajevu. Organizator će učesnicima pružiti pomoć i poslati sve potrebne obavijesti
u vezi sa smještajem i boravkom u Sarajevu. Učesnici konferencije bit će uredno
obavještavani i o drugim pojedinostima važnim za njihov boravak u Sarajevu i
učešće na konferenciji.
Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 80 KM (40 eura), a za doktorande
40 KM (20 eura). Kotizacija se plaća prilikom registracije prvoga dana konferencije.
Plaćanjem kotizacije učestvujete u pokrivanju troškova konferencije te pripreme i
štampanja zbornika radova.
Preliminarni program konferencije bit će dostupan najkasnije do 15. 9.
2021. godine, dok će konačni program konferencije učesnici dobiti najkasnije do
10. 10. 2021. godine.
Prihvaćena konferencijska izlaganja bit će objavljena u zasebnom zborniku
konferencijskih radova u izdanju Bosanskoga filološkog društva. Konačne verzije
konferencijskih izlaganja namijenjene objavljivanju u zborniku radova trebaju biti
dostavljene u elektronskom obliku na adresu elektronske pošte
sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com najkasnije do 1. aprila 2022. godine.
Cjelovite upute za oblikovanje konačnih verzija konferencijskih izlaganja
namijenjenih objavljivanju u zborniku dostupne su na internetskoj stranici
organizatora www.bfd.ba.
Za sve dodatne obavijesti i pojašnjenja potrebno je obratiti se na adresu
elektronske pošte sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com.

Predsjednik Organizacionog odbora
Prof. dr. Halid Bulić
Sekretar Organizacionog odbora
Elmir Spahić, MA
Organizacioni odbor
Prof. dr. Munir Drkić
Dr. Azra Hodžić-Čavkić
Prof. dr. Adnan Kadrić
Prof. dr. Sanjin Kodrić
Prof. dr. Ksenija Kondali
Prof. dr. Munir Mujić
Prof. dr. Ismail Palić
Prof. dr. Vahidin Preljević
Prof. dr. Mirza Sarajkić