Skip to content

Novosti

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI 6
(SARAJEVO, 10–11. JUNA 2021)

Obavijest o promjeni termina održavanja konferencije

Poštovane kolegice i kolege,
budući da se usljed pandemije COVID-19 i mnogih nepoznanica u vezi s njom cijeli
svijet našao u situaciji u kojoj putovanje može predstavljati rizik te da je teško
dugoročno planirati aktivnosti u kojima sudjeluje veći broj osoba, Organizacioni
odbor međunarodne naučne konferencije Sarajevski filološki susreti 6 donio je
odluku da se promijeni termin održavanja konferencije. Umjesto 1–2. oktobra 2020.
godine, kako je ranije planirano,
Sarajevski filološki susreti 6 održat će se 10–11. juna 2021. godine u Sarajevu.
Ova promjena termina omogućuje i prilagođavanje ostalih značajnih datuma.
Prijave za sudjelovanje mogu se dostaviti organizatoru najkasnije do 31. januara
2021. godine.
Obavijest o prihvatanju sudjelovanja na konferenciji prijavljeni će dobiti
najkasnije do 5. marta 2021. godine.
Preliminarni program konferencije bit će dostupan najkasnije do 10. maja 2021.
godine.
Konačni program konferencije učesnici će dobiti najkasnije do 1. juna 2021.
godine.
Rok za dostavljanje radova za zbornik je 31. oktobar 2021. godine.

Sarajevski filološki susreti jesu međunarodna naučna konferencija čiji je organizator
Bosansko filološko društvo u Sarajevu. Riječ je o naučnom skupu iz oblasti filologije,
tj. lingvistike i nauke o književnosti, koji se održava svake druge godine u Sarajevu.
Prvi Sarajevski filološki susreti održani su 2010. godine. U radu dosadašnjih pet
konferencija učestvovalo je više od 350 istraživača iz desetak evropskih zemalja.
Sarajevski filološki susreti 6 bit će posvećeni sljedećim temama:
I. Lingvistika
1. Komunikacijska perspektiva jezika (Jezik i komunikacija)
2. Tekstološke karakteristike bosanskih srednjovjekovnih rukopisa
3. Gramatičke i semantičke kategorije rečenice
II. Nauka o književnosti
1. Književnost i globalizacija
2. Stari tekstovi i nova čitanja u književnosti Bosne i Hercegovine
Uz bosanski jezik, radni su jezici konferencije i svi drugi slavenski jezici te
engleski jezik.
Prijave za učešće na konferenciji podnose se na jeziku konferencijskog
izlaganja isključivo putem elektronskog prijavnog obrasca koji ste dobili uz ovaj
poziv, na adresu sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com, najkasnije do 31. januara
2021. godine. Obavještenje o prihvatanju učešća učesnici konferencije dobit će
najkasnije do 5. marta 2021. godine.
Učesnici konferencije sami snose putne troškove te troškove boravka u
Sarajevu. Organizator će učesnicima pružiti pomoć i poslati sve potrebne obavijesti
u vezi sa smještajem i boravkom u Sarajevu. Učesnici konferencije bit će uredno
obavještavani i o drugim pojedinostima važnim za njihov boravak u Sarajevu i
učešće na konferenciji.
Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 80 KM (40 eura), a za doktorande
40 KM (20 eura). Kotizacija se plaća prilikom registracije prvoga dana konferencije.
Plaćanjem kotizacije učestvujete u pokrivanju troškova konferencije te pripreme i
štampanja zbornika radova.
Preliminarni program konferencije bit će dostupan najkasnije do 10. maja
2021. godine, dok će konačni program konferencije učesnici dobiti najkasnije do 1.
juna 2021. godine.
Prihvaćena konferencijska izlaganja bit će objavljena u zasebnom zborniku
konferencijskih radova u izdanju Bosanskoga filološkog društva. Konačne verzije
konferencijskih izlaganja namijenjene objavljivanju u zborniku radova trebaju biti
dostavljene u elektronskom obliku na adresu elektronske pošte
sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com najkasnije do 31. oktobra 2021. godine.

Cjelovite upute za oblikovanje konačnih verzija konferencijskih izlaganja
namijenjenih objavljivanju u zborniku dostupne su na internetskoj stranici
organizatora www.bfd.ba.
Za sve dodatne obavijesti i pojašnjenja potrebno je obratiti se na adresu
elektronske pošte sarajevskifiloloskisusreti6@gmail.com.

Predsjednik Organizacionog odbora
Prof. dr. Halid Bulić
Sekretar Organizacionog odbora
Elmir Spahić, MA
Organizacioni odbor
Prof. dr. Munir Drkić
Azra Hodžić-Čavkić, MA
Prof. dr. Adnan Kadrić
Prof. dr. Sanjin Kodrić
Prof. dr. Ksenija Kondali
Prof. dr. Munir Mujić
Prof. dr. Ismail Palić
Prof. dr. Vahidin Preljević
Doc. dr. Mirza Sarajkić