Skip to content

O časopisu

Pismo. Časopis za jezik i književnost

UDK  81 + 82

ISSN 1512-9357

Izdavač:                      Bosansko filološko društvo, F. Račkog 1, Sarajevo, www.bfd.ba

Savjet:                         Esad Duraković (Sarajevo), Dževad Karahasan (Graz – Sarajevo), Svein Mønnesland (Oslo), Ivo Pranjković (Zagreb), Angela Richter (Halle)

Redakcija:                   Munir Drkić, Adnan Kadrić, Sanjin Kodrić, Ksenija Kondali, Munir Mujić, Ismail Palić, Vahidin Preljević

Glavni urednik:          Munir Mujić

Sekretar Redakcije:   Azra Hodžić-Čavkić

UDK:                          Senada Dizdar

Časopis izlazi jedanput godišnje.

Prvi broj izišao 2003. godine.

Časopis je indeksiran u Modern Language Association (MLA), EBSCO i CEEOL bibliografskoj bazi.

U časopisu se objavljuju izvorni naučni radovi iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti koji dobiju pozitivnu ocjenu recenzenata. Časopis također donosi radove koji se kategoriziraju kao prilozi te osvrti i prikazi.